SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ZAKAZANA ZA UTORAK, 14. JUNI

Kolegijum Skupštine opštine održao je u petak, 3. juna četrnaestu sjednicu  na kojoj je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, kao i prijedlog da se u utorak, 14. juna održi 13.  redovna sjednica Skupštine opštine, sa 31 tačkom dnevnog reda.

Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se Nacrt rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu, Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) opštine Prnjavor za period do 2030. godine, Prijedlog odluke o opštinskim komunalnim taksama, Prijedlog odluke o komunalnom redu, kao i Prijedlog odluke o prenosu Dozvole za radijsko emitovanje sa Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor na Javnu ustanovu „Centar za kulturu“ Prnjavor.

Lokalni parlament razmatraće i Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ , u skladu sa presudom Okružnog suda Banja Luka kojom je poništeno rješenje Skupštine opštine od 8. septembra prošle godine i Slobodanka Vasić vraćena na mjesto direktora Javne ustanove Dječiju vrtić „Naša radost“.

Odbornici Skupštine opštine raspravljaće i o Planu rada Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2022. godinu i izvještaju o radu za prošlu godinu, planovima rada i izvještajima javnih ustanova i preduzeća sa područja opštine, Informaciji o organizovanju i naplati komunalne naknade u 2021. godini i Informaciji o korišćenju javnih površina za 2021. godinu.

Sjednica Skupštine opštine počinje u 9.00 časova u sali Skupštine opštine.