U TOKU SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Sjednica Skupštine opštine, trideseta po redu počela je u 9.00 časova, a odbornici lokalnog parlamenta usvojili su dnevni red sa pet tačaka dopune. Prema usvojenom dnevnom redu, odbornici će razmatrati 32. tačke. Na prijedlog načelnika opštine, dnevni red je dopunjen Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena VI), Prijedlogom odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena VI), Prijedlogom odluke o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog objekta Fudbalskog kluba „Borac“ iz Šibovske i Prijedlogom odluke o načinu i uslovima davanja u zakup zemljišta u svojini opštine Prnjavor, kao i Inicijativnom o osnivanju Mjesne zajednice Jasik i Lužani.

U toku skupštinskog zasjedanja, odbornici lokalnog parlamenta usvojili su Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, kao i  Prijedlog odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Visina naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se po jedinici korisne površine objekta (KM/ m2) u procentima od iznosa troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, koji je utvrđen navedenom Odlukom prema zonama i to za: prvu zonu 34 %, tj. 34,00 KM/m2 , drugu zonu 29 %, tj. 29,00 KM/m2, treću zonu 23 %, tj. 23,00 KM/m2 , četvrtu zonu 17 %, tj. 17,00 KM/m2 , petu zonu 11 %, tj. 11,00 KM/m2 i šestu zonu 6%, što iznosi 6,00 KM/m2 . Visina naknade primjenjivaće se za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2020. godini, a najduže do 31.3.2021. godine.

Odbornici su usvojili i Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M – 16.1 dionica Klašnice – Derventa, kao i rješenje o imenovanju savjeta za praćenje izrade, Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena VI), Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena VI), kao i Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini za područje opštine Prnjavor, kojom je utvrđena cijena u iznosu od 570,00 KM koja služi kao osnovica za izračunavanje visine rente za izgradnju objekta na području koje obuhvata gradsko građevinsko zemljište.

Na sjednici je usvojena i Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja, Odluka o visini zakupnine za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja, kao i Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine.   

U toku je rasprava o Prijedlogu odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor.