SUZANA ŠVRAKA PREDSJEDNIK ODBORA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI, MARINA ĐURAŠ ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Na prvoj (konstitutivnoj) sjednici Odbora jednakih mogućnosti koja je održana u ponedjeljak, 15. februara, za predsjednika ovog Odbora jednoglasno je izabrana Suzana Švraka, odbornik SNSD-a, dok je za njenog zamjenika izabrana Marina Đuraš, odbornik SDS-a.

Sjednici Odbora jednakih mogućnosti prisustvovali su svi članovi (Suzana Švraka, Marina Đuraš, Nada Živković, Manuela Mihajlović i Danko Segić).

U toku sjednice članovima su uručene odredbe Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor, koje regulišu pitanja iz nadležnosti stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prnjavor.