ODBORNICI USVOJILI ZAKLJUČAK KOJIM TRAŽE OD NADLEŽNIH ORGANA DA SE OBUSTAVI POSTUPAK PRODAJE DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA KOJE KORISTI A.D. „RIBNJAK“ PRNJAVOR

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su na današnjoj sjednici zaključak kojim se traži od nadležnih organa u stečajnom postupku da se obustavi postupak prodaje državnog zemljišta koje koristi a.d. „Ribnjak do okončanja sudskih i drugih postupaka, da istražni organi provedu hitnu istragu u cilju razotkrivanja načina i nezakonitog prisvajanja državne imovine i da se sankcionišu svi koji su doveli do takvog stanja.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš upoznao je danas odbornike Skupštine opštine sa stanjem u a.d. „Ribnjak“ Prnjavor, kao i činjenicom da prilikom privatizacije ovog preduzeća, predmet privatizacije nije moglo biti zemljište na kome se nalaze ribnjaci. „Otvaranjem stečajnog postupka Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Pravobranilaštvo RS su došli do saznanja, da su 2010. godine kompletni objekti ribnjaka uknjiženi sa pravom vlasništva na a.d. „Ribnjak“ Prnjavor. Zemljišno knjižni ured Suda u Prnjavoru nije tada Pravobranilaštvu RS i Opštini Prnjavor dostavio rješenje na koje smo mogli uložiti žalbu i žalbu smo tek sada izjavili“, rekao je načelnik.

On je naglasio, da stečajni upravnik trenutno donosi odluke o prodaji imovine, uključujući i zemljište koje je nezakonito uknjiženo na a.d. „Ratar“ Prnjavor. „ Za 26. mart je zakazana druga licitacija i budući vlasnik je sada u prilici da preduzeće kupi za 3.5 miliona KM. Procjenjena vrijednost ovog preduzeća je 10.5 miliona KM. Na Ribnjak je upisano 860 hektara zemljišta i najmanja vrijednost je 8.6 miliona KM i ne može se prodati za nižu vrijednost“, rekao je Tomaš.

On je istakao, da je na sličan način „duvanjem faktura“ i pokretanjem stečajnog postupka, sve i jedno prnjavorsko državno preduzeće uništeno neposredno poslije rata i da ova vlast neće dozvoliti da isti ljudi takve stvari čine i danas.

Zaključak su podržali i odbornici SDS-a, a šef Kluba SDS u Skupštini opštine Prnjavor, Milan Petrović kaže da u ovoj stranici smatraju da sve što se radi na području opštine treba biti u skladu sa zakonom i da nelegalne radnje treba sankcionisati.

Odbornici Skupštine opštine usvojili su na današnjoj sjednici budžet opštine Prnjavor za ovu godinu u iznosu 17.250.000,00 KM, što je manje za 643.300,00 KM ili 5,29% u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu.

U odnosu za rebalans budžeta za 2020. godinu, u ovogodišnjem budžetu poreski prihodi su smanjeni za 5,55% i transferi između ili unutar jedinica vlasti za 42,14%, dok su neporeski prihodi povećani za 12,46% i primitci za nefinansijsku imovinu za 39,90%. 

U budžetu za 2021. godinu, izdvajanja za određene kategorije su ostala na istom nivou kao i prošle godine, tako su sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana u iznosu od 410.000,00 KM, sredstva za stipendiranje studenata i učenika u iznosu od 300.000,00 KM, dok su sredstva za razvoj sporta planirana su u iznosu od 350.000,00 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na rebalans za prošlu godinu.

U budžetu su uvedene i nove budžetske pozicije, sredstva za studentske kartice, sredstva za nabavku udžbenika za porodice sa četvoro i više djece, sredstva za rad Omladinskog centra Prnjavor u iznosu, te sredstva za finansiranje „Roditeljske kuće“.

Na dnevnom redu bio je i Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2019. godine, kao i Plan aktivnosti na prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01.2019-31.12.2021.

Odbornici trenutno raspravljaju o Prijedlogu odluke o uključivanju JZU Dom zdravlja Prnjavor u trezorski sistem poslovanja.