Skupština opštine Prnjavor organizuje „Sate građana“, kao jedan od oblika dvosmjerne komunikacije, koji će obezbijediti viši nivo transparentnosti u radu lokalnog parlamenta.

U skladu sa Odlukom o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi, „Sati građana“ se organizuju jednom u dva mjeseca, u trajanju od dva sata. Sastanku prisustvuju odbornici Skupštine opštine prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Lica zainteresovana za učešće u „Satima građana“, obrazac za prijavu mogu preuzeti u vord formatu. Popunjen obrazac potrebno je dostaviti Stručnoj službi Skupštine opštine Prnjavor putem šalter sale Opštinske uprave opštine Prnjavor, Karadžorđeva broj 2.

Popunjen obrazac može se dostaviti Stručnoj službi Skupštine opštine i putem elektronske pošte [email protected]