Скупштина општине Прњавор организује „Сате грађана“, као један од облика двосмјерне комуникације, који ће обезбиједити виши ниво транспарентности у раду локалног парламента.

У складу са Одлуком о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи, „Сати грађана“ се организују једном у два мјесеца, у трајању од два сата. Састанку присуствују одборници Скупштине општине према унапријед утврђеном распореду.

Лица заинтересована за учешће у „Сатима грађана“, образац за пријаву могу преузети у ворд формату. Попуњен образац потребно је доставити Стручној служби Скупштине општине Прњавор путем шалтер сале Општинске управе општине Прњавор, Караџорђева број 2.

Попуњен образац може се доставити Стручној служби Скупштине општине и путем електронске поште [email protected]