Комисија за друштвене дјелатности је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 69. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Комисија за друштвене дјелатности има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних радника.

Надлежности Комисије за друштвене дјелатности:

 • васпитање и образовање,
 • здравствено осигурање,
 • пензијско – инвалидско осигурање, дјечију заштиту, заштиту старих и изнемоглих лица и других видова социјалне заштите,
 • рад, радне односе, заштиту на раду и запошљавање,
 • издавачку и библиотечку дјелатност
 • и друга питања из надлежности Скупштине кадa то затражи Скупштина.

Чланови Комисије за друштвене дјелатности:

 1. Свјетлана Малић, предсједник,
 2. Боре Митрић, члан,
 3. Горан Продановић, члан,
 4. Милан Вранић, члан,
 5. Драгана Томаш, члан.