ZAKAZANA 14. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRNJAVOR

Stručna služba Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost da će četrnaesta redovna sjednica lokalnog parlamenta biti održana 6. marta 2018. godine. Odbornici Skupštine opštine Prnjavor razmatraće sledeći dnevni red:

1. Aktuelni čas,

2. Odluke, rješenja i zaključci Imovinsko-pravne službe,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V),

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa“ (izmjena i dopuna II),

6. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor,

7. Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o seoskim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama,

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama,

10. Prijedlog Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor,

11. Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,

12. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade,

13. a) Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Plan kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za 2018. godinu,

14. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

15. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu,

b) Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,

16. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini,

b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini,

17. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2017. godini,

b) Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2018. godini,

18. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,

19. Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

20. Izvještaj o radu Skupštine opštine Prnjavor, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2017. godinu,

21. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor,

22. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2017. godine,

23. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Savjeta za sport, b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Savjeta za sport,

24. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

25. a) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani.