Програм рада Скупштине општине за 2021. годину

Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор за 2020. годину

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину

Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор за 2019. годину

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2019. године

Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор за 2018. годину 

Статут Општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 15/17 и 12/18

Пословник о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 21/1723/17 и 32/17)

Oдлука о образовању Стручне службе СО („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 24/14)

Етички кодекс Скупштине oпштине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 33/17)

Образац пријаве кршења етичког кодекса

Програм рада СО Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 32/17)

Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор за 2017. годину